Careers

Velkou pozornost věnujeme osobnímu rozvoji a vzdělávání zaměstnanců. Máme zájem, aby si zaměstnanci prohlubovali kvalifikaci, naučili se pracovat s novými technologiemi a dokázali pak samostatně řešit problémy na pracovišti. Talentovaným pracovníkům připravujeme dlouhodobé rozvojové plány, ve kterých se odráží i jejich budoucí vývoj mzdy.